Projekční činnost.

Firma má bohaté zkušenosti s navrhováním projektů všech stupňů v oboru technických zařízení budov TZB , zdrojů tepelné energie ,včetně vnějších sítí rozvodů tepelné energie, plynu, přípojek vody a kanalizace.

Navrhujeme:

zdroje tepla pro spalování plynu, tekutých paliv, tepelná čerpadla všech výkonů, solární systémy pro ohřev teplé užitkové vody a vytápění. Systémy vytápění malých i velkých objektů. Zdroje chladu a rozvody chladící vody. Systémy větrání a klimatizace malých i velkých objektů. Vnitřní rozvody vody a kanalizace včetně přípojek, využití dešťových vod.

 

SWScan00007AutoCAD LT 2013 - [SCHEMA2.dwg] 2015-04-04 16.39.09

 

Reference:

 • Projekt rekonstrukce kotelny na pevná paliva na zdroj tepelné energie s tepelnými čerpadly, systém voda-voda                                       r.1992
 • Projekt rekonstrukce kotelny na pevná paliva v bývalém objektu Pražských vodáren v Praze na Národní třídě                                              r. 1992
 • Projekt rekonstrukce kotelny na pevná paliva v bývalém objektu základní školy Jaroslava Seiferta v Praze 3 , Vlkové ul.                   r. 1993
 • Projekt zdroje tepelné energie  s tepelnými čerpadly pro vytápění nadzemních objektů PVE Dlouhé stráně.                                             r.1994
 • Projekt zdroje tepelné energie s tepelnými čerpadly  systém voda – voda v úpravně vody v Kutné Hoře.                                                             r.1994
 •  Projekt rekonstrukce systému vytápění a větrání , haly filtrace, v úpravně pitné vody Želivka                                                          r.1994
 • Projekt rekonstrukce zdroje tepla-  kotelny na pevná paliva  na kotelnu plynovou v objektu Pražských vodáren                                     r.1994
 • Projekt rekonstrukce výměníkové stanice a systému vytápění v objektu policie ČR v Praze 8 Střelnické ul.                                               r.1994
 • Projekt rekonstrukce zdroje tepelné energie v úpravně pitné vody Želivka – Hulice.                                                           r.1994
 • Projekt rekonstrukce vnějších rozvodů tepelné energie ve vodárně v Káreném.                                                     r.1995
 • Projekt rekonstrukce zdroje tepelné energie a systému vytápění v objektu radnice Pražské židovské obce v Praze 1 .                          r.1996
 • Projekt rekonstrukce zdroje tepelné energie-kotelny a systému vytápění v objektu radnice Pražské židovské obce, v Praze 1            r. 1996
 • Projekt rekonstrukce výměníkové stanice v objektu ZŠ v Praze 3 , v ul v Zahrádkách                                                  r.2001
 • Projekty opravy kotelny a systému rozvodů tepla po povodních , v objektu VÚV T.G.Masaryka v Praze 6, v Podbabě.                                    r.2002-2003
 • Projekty zdroje tepelné energie, chladu, rozvodů systému vytápění, chlazení, vody, kanalizace, plynu administrativního   komplexu OCP Pankrác  v Praze  4                                                           r.2005-2007
 • Projekty zdrojů tepelné energie ,rozvodů systému vytápění, chlazení, vody, kanalizace, plynu, administrativního     centra    Invalidovna   v  Praze8                                                                                     r.2005 – 2007
 • Projekt rekonstrukce kotelny na pevná paliva na kotelnu plynovou v objektu ZŠ v Mukařově . projekt byl vypracován ve dvou variantách ,druhá varianta byla s tepelným čerpadlem.                                                        r.2007

Omlouváme se , stránky jsou ještě ve stavu zrodu a průběžně se doplňují o reference a foto dokumentaci.